Therm-Liner

Therm-Liner Paris

Therm-Liner Paris

Therm-Liner København 1

Therm-Liner Koebenhavn 1

Therm-Liner København 2

Therm-Liner København 2

Natarbejde i Stuttgart med Therm-Liner 1

Natarbejde i Stuttgart med Therm-Liner 1

Natarbejde i Stuttgart med Therm-Liner 2

Natarbejde i Stuttgart med Therm-Liner 2

Spildevand er mere end et affaldsprodukt fra vores samfund. 

De færreste ved at under gaderne i vores byer, flyder en kilde af ressourcer – en uudnyttet potentiel energi – som kan opvarme eller afkøle vores bygninger.
Undersøgelser har vist, at 5 % af alle bygninger i Europa, kan opvarmes eller afkøles, ved hjælp af spildevand, som den eneste energikilde.
I dag er spildevandet et af de største energitab fra vores bygninger. Gennem kloakken ledes dagligt litervis af ny energi væk fra vores bygninger.
Udledningen fra både industri og boliger, har utroligt stort potentiale, og besparelsen kan være enorm.Therm-Liner – et patenteret og grundigt gennemtestet produkt – bruger energien fra spildevandet ved hjælp af en varmepumpe.
Grovrensning af spildevandet er ikke længere nødvendigt, da dette flyder henover Therm-Liner elementer.
På vores ingeniørkontor, bliver alle beregninger på økonomi, dimensionering og ligende udført allerede ved den først kontakt. Derfor kan vi være behjælpelig med, at finde den rigtige løsning til jeres projekt – også uden ekstra omkostninger.
Therm-Liner elementerne er fremstillet af V4A rustfrit stål, der leveres klar til indbygning i eksisterende eller nye kloakledninger og kan fåes fra Dn 500 og opefter. Der er 3 forskellige typer, afhængig af hvilken type ledning, fald og flow, der er til stede.
I nogle tilfælde kan der, komme en bedre selvrensningseffekt, når type A indbygges i eksisterende ledninger.
Therm-Liner kan med stor succes indbygges i forbindelse med renovering med f.eks. strømper/liner. Therm-Liner har ingen bevægelige dele, så indbygningen kræver ingen efterfølgende kontrol eller tilsyn og har en lang levetid.
Foruden opvarmning, kan man bruge Therm-Liner til afkøling. Når spildevandet har en normaltemperatur mellem 12 oC og 15 oC, er økonomien bedre end sø- og havvand.
Med de moderne varmepumper, kan man derfor få optimal udnyttelse, som giver afkøling om sommeren og opvarmning om vinteren.
Reduktionen af CO2 er en stor fordel og i flere tilfælde, kan der opnås offentligt tilskud.
Målgrupper:
  • Større etageejendomme eller ejendomme med fælles varmecentral
  • Sportshaller og svømmehaller
  • Industri
  • Rensningsanlæg
Det første anlæg blev installeret for 5 år siden i Berlin for Vattenfall. Efter en længere testperiode, begyndte den endelige produktion i 2008 af Therm-Liner.
Therm-Liner kontoret har nu 4 ingeniører og tekniske tegnere ansat, og produktionen foregår på 2 moderne fabrikker i Sydtyskland, efter høj Tysk standard og kvalitet.
Dansk Kloak RenoveringsTeknik har for Uhrig, stået for teknisk support ved installationer af omkring 20 anlæg i Europa, samt været med i udviklingen af, og udformning af elemeter, fastgørelses- og montagevejledning.

CIMG7058

Montage af Therm-Liner type A

CIMG7044

Nedsænkning af Therm-Liner gennem eksisterende brønde.

Bochum juli 2009 3

Bochum juli 2009 3

Bochum juli 2009 2

Bochum juli 2009 2

Bochum juli 2009 1

Bochum juli 2009 1

Ingerslevsgade maj 2011 2

Ingerslevsgade maj 2011 2

Der er lukket for kommentarer.