Når du samarbejder med Dansk Kloak RenoveringsTeknik ApS (herefter “DKRT”), håndterer vi dine persondata med respekt og i overensstemmelse med lovgivningen på området.

 

Som bruger af dkrt.dk

Formål

Når man besøger vores hjemmeside, indsamler vi information om den besøgendes adfærd med det formål at opsamle statistik om brugen af hjemmesiden.

 

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der indsamles alene personoplysninger i form af IP-adresse, samt adfærd (klik på forskellige undersider på hjemmesiden). Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

 

Modtagere af personoplysninger

Vi videregiver indirekte og direkte personoplysninger til Google, som er beliggende i USA. Det er verificeret, at Google er en del af EU’s certificeringsaftale “Privacy Shield”, som sikre at selskaber i USA behandler personoplysninger i henhold til gældende EU lovgivning.

 

Opbevaring af personoplysninger

De data, vi indsamler til statistik, opbevares i 24 måneder hos Google Analytics, hvorefter de automatisk slettes.

 

Automatisk afgørelser og profilering

De indsamlede personoplysninger anvendes ikke for forbindelse med automatiske afgørelser, men det må forventes af Google benytter besøgene til deres interne profilering.

 

Links til andre hjemmesider

Der kan på hjemmesiden være links til andre hjemmesider eller samarbejdspartnere. Vi kan ikke holdes ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider eller hjemmesidernes indsamling af personoplysninger.

 

Når man er kunde hos DKRT

Formål

Når man er kunde, behandler vi de angivne personoplysninger med det formål at kunne fakturere efter bogføringslovens regler og fremsende fakturaen pr. e-mail.

 

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker baseret på at kunne overholde en aftale om købet.

 

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der indsamles kontaktoplysninger i form af navn, adresse, CVR og e-mail. Der indsamles alene personoplysninger, som du som kunde selv afgiver.

 

Modtagere af personoplysninger

De personoplysninger, der afgives, bliver ikke videregivet uden for virksomheden.

 

Opbevaring af personoplysninger

Personoplysningerne til brug for bogføringsloven opbevares indtil 5 år efter udløbet af regnskabsåret, jf. bogføringslovens §10 og slettes herefter. Hvis man svarer tilbage på eller stiller spørgsmål via e-mail, vil oplysningerne i udgangspunktet skifte til at blive opbevaret i seks måneder.